top of page

Hokutoryu Ju-jutsu

IMG_9672.jpg

Hokutoryun, ”Pohjoisen tähden” -tyylisuunnan on kehittänyt Soke Auvo Niiniketo, joka on
merkittävä vaikuttaja Suomen turvallisuusalojen koulutuksissa ja kansainvälisesti arvostettu
kamppailukouluttaja.


Tyylisuunnan japaninkielisellä nimellä halutaan osoittaa kunnioitusta ju-jutsun synnyinmaata
Japania kohtaan. Hokutoryu ju-jutsu on hyväksytty kaikissa isoissa kansainvälisissä järjestöissä
omaksi tyylisuunnakseen; tyylisuunnalla on oma vyöjärjestelmä, joka hyväksytään kaikkialla.
Lisäksi lajin harrastajat kantavat oman tyylisuuntansa tunnusta, punaista kärjellään seisovaa
kolmioita.

Hokutoryu on kehitetty perinteisestä japanilaisesta ju-jutsusta länsimaiseen
ajatteluun sopivaksi, kuitenkin säilyttäen ju-jutsun keskeiset periaatteet.
Perustekniikoita ovat lyönnit ja potkut, heitot, lukot ja kuristukset sekä erilaiset
vapautumis- ja kuljetustekniikat. Näiden lisäksi tärkeänä osana harjoitteluun kuuluvat
ylemmissä vyöasteissa ottelut ja sovelletut kamppailuharjoitteet niin aseetonta kuin
aseellista vastustajaa vastaan. Itsepuolustustaidon lisäksi Hokutoryu ju-jutsusta saa
hyvän, monipuolisen ja haastavan kuntoiluharrastuksen. Itsepuolustus- ja kuntolajina
Hokutoryu on kasvattanut suosiotaan naisten (40 % harrastajista) ja nuorten
keskuudessa, ja heidän osuus harrastajista onkin nousussa.

 

Harjoittelu


Peruskurssi antaa tekniset ja fyysiset valmiudet lajin harrastamiseen. Harjoituksissa
tehdään tekniikkaharjoitusten lisäksi lihaskunto-, koordinaatio- ja
kehonhallintaharjoitteita. Harjoittelu tapahtuu pääasiallisesti pareittain.

bottom of page